online beszédoktatás

TÁVOKTATÁS
valós idejű ONLINE KÉPZÉS


A világban zajló járványhelyzet gyökeres változásokat kényszerít ránk az élet minden területén, változtatásokat sürget hétköznapjaink szervezésében, vál­tá­sok­ra ösz­tö­nöz a munka­vég­zés és az ok­ta­tás/kép­zés terü­le­tén, új szín­tér­re he­lyez­ve érint­ke­zési, kap­cso­ló­dási, meg­nyil­vá­nu­lási szoká­sain­kat, lehe­tő­sége­inket, ezért,

a logopé­diai, beszéd­tech­nikai, retorikai magán­óra (beszéd­terápia, beszéd­fej­lesz­tés, alkalmi jellegű magán­óra, tanács­adás, kon­zul­táció) a személyes óra­látogatás mellett, táv­ok­tatás­ként, valós idejű online képzés­ként is igénybe vehető.

Fejlessze tudását, készségeit, tartózkodási helyétől függetlenül, valós idejű online egyéni képzéssel.
A jelentkezés menete

Válassza ki a megfelelő képzést

Töltse ki a jelentkezési lapot

Várja meg a jelentkezés visszaigazolását


Utalja át a választott képzés díját

Küldjük a visszaigazolást a befizetésről

Foglaljon időpontot a SETMORE-on


A foglalt időpont visszaigazolása

Részvétel az online órán ZOOM-on)A valós idejű online beszédórák technikai feltétele

Számítógép vagy okostelefon

Internetkapcsolat

Beépített/csatlakoztatható webkamera


ingyenesen letölthető ZOOM szoftver
Válassza a tudást, válassza otthona kényelmét és biztonságát!

Akkor is dönthet a távoktatás mellett, ha eredetileg személyes képzésre jelentkezett, és ha bármilyen okból elégedetlen lenne a távoktatással, bármikor válthat személyes képzésre, mert

a SZEMÉLYES és ONLINE forma átjárjató, akár alkalmanként is dönthet, hogy a személyes vagy a valós idejű online formát szeretné igénybe venni!


képzések