SZEMÉLYES
egyéni BESZÉDTERÁPIA

A terápiás keze­lésen a korrek­ciós munka egy konk­rét be­széd­hiba/beszéd­hiányos­ság meg­szün­te­tésére irá­nyul. Általában 1-2 hó­napot, az el­végzen­dő munká­hoz igazít­va, (4-)6 talál­kozást vesz igénybe (+ meg­fi­gye­lés, ott­honi gya­kor­lás).

Beszéd­hibák javítására, félelmek, el­akadások kezelés­ére a leg­alkal­masabb képzési forma.

6 órás terápiás képzési bérlet
(4-6 alkalom, igazodva az elvégzendő munkához)
kedvezményes óradíjjal 78.000,- Ft/fő/bérlet

6x1 órás képzési bérlet