beszedtanar.hu logo

Lantos Erzsébet beszédtanár

 • Lantos Erzsébet beszédtanár

  Magamról
  30 éve foglalkozom gyakorlati fonetika, beszédtechnika, retorika oktatásával itthon és külföldön egyaránt.

  Szakmai önéletrajz


 • Elhivatottságom, hogy a hozzám fordulók minden beszédhelyzetben képessé váljanak a szándékuknak megfelelő, magabiztos, érthető és könnyen értelmezhető, hiteles és hatékony megszólalásra, hozzájárulva ezzel szakmai előmenetelük és személyes boldogulásuk eredményességéhez, sikeréhez.
 • Számíthatsz rám, ha

  • — szeretnéd megismerni a beszéden keresztül megjelenő személyiségjegyeid és szeretnél az erősségeidre építeni

   — ismerni akarod hatékonyságod gátlótényezőit
   — kevés az önbizalmad, amikor emberek elé kell állnod
   — stresszel a megszólalás, kiszárad a szád, remeg a hangod
   — nehézséget okoz beszéd közben egyszerre többfelé figyelned
   — többször visszakérdeznek, mert nem értik jól, hogy mit mondtál
   — erőtlen, gyenge, fáradékony a hangod, túl halk a beszéded
   — elmegy a hangod egy hosszabb beszéd közben
   — fátyolos, rekedt vagy orrhangzós színezetű a hangod
   — bizonyos hangzókat pontatlanul vagy hibásan képzel
   — zárt szájjal, pöszén, selypítve, raccsolva beszélsz
   — problémád van beszéded ritmusával, folyékonyságával
   — akadozva, dadogva beszélsz
   — túl gyorsan, hadarva vagy vontatottan, elnyújtva beszélsz
   — nehezem megy a szövegimprovizáció
   — nem tudsz kerek mondatokat alkotni
   — nem jutnak eszedbe a megfelelő szavak
   — beszéd közben sokat ő-zöl
   — külföldi vagy (sokáig éltél külföldön) és zavar az akcentusod
   — problémát okoz a tájszólásod
   — színész, műsorvezető szeretnél lenni
   — TDK vagy retorika versenyre készülsz
   — állásinterjúra szeretnél felkészülni
   — érettségi ill. diploma vagy doktori védés előtt állsz

   — ünnepi beszédet, előadást, prezentációt kell tartanod


  Beszédtechnika
  • A beszélés belső mechanizmusának leírása és optimális működése.

   Szűkebb értelemben a helyes beszédlégzés, hangképzés és szövegmondás (hallási figyelem, összerendezett artikuláció, a kifejező beszédhez szükséges szövegritmus, beszédtempó és az értelmezést segítő kifejezési eszköztár, mint tagolás, hangsúly, dallamvezetés).

   Tágabb értelemben (a hangos közlés gyakorlati megvalósításán túl) a beszédhelyzetek, beszédstílusok és beszédviselkedés gyakorlásával is foglalkozik.

  Óráimat ajánlom
  • mindazoknak, akiknek fontos a hiteles
   és hatékony beszédmagatartás:


   — pedagógus kollégáknak
   — végzős középiskolásoknak
   — főiskolai és egyetemi hallgatóknak
   — előadóművészeknek és a pályára készülőknek
   — újságíróknak, televíziós és rádiós műsorvezetőknek
   — kutatóknak/feltalálóknak
   — papoknak, lelkészeknek
   — ügyvédeknek, jogászoknak
   — menedzsereknek
   — vezető beosztásban lévőknek vagy oda igyekvőknek
   — politikusoknak
   — tanácsadóknak
   — trénereknek
   — elemzőknek
   — szóvivőknek
   — tolmácsoknak
   — üzletkötőknek
   — ügyfélszolgálaton vagy call centerben dolgozóknak
   — vállalkozóknak
   — civil szervezetek segítőinek
   — intézmények, szervezetek, ügyek képviselőinek

   akiknek fontos a beszédhibától mentes, tiszta, árnyalt és színes beszéd kimunkálása.

  Választható képzési forma
  • EGYÉNI terápia - fejlesztés - konzultáció/tanácsadás vagy CSOPORTOS (4-6 fős) tréning

  Terápia
  • A terápiás kezelésen a korrekciós munka egy konkrét beszédhiba megszüntetésére irányul. Általában 3 hónapot, 10-12 találkozást vesz igénybe (+ megfigyelés, otthoni gyakorlás) és a legalkalmasabb képzési forma a beszédhibák javítására!

  Fejlesztés
  • A képességfejlesztő tanítás eredményeként a különböző tudáselemek értelmezési és cselekvési sémákká állnak össze.
   A tanítás végeredményeként „tudunk valamit csinálni”, vagyis esetünkben ismeretátadás + készségek, képességek kialakítása.

   A tanuló a tanár támogatásával új tudást szerez, illetve újra szervezi a már meglévő tudását és így jut új, esetleg egészen eredeti belátásokhoz.

   Minden fejlesztő munkát az aktuális beszédállapot és az igények - elvárások felmérésével kezdjük, ami az erősségek és a fejlesztendő területek feltérképezése, erre építjük a korrekciós ill. fejlesztő foglalkozásokat.

   Az órák egymásra épülő gyakorlatokból, gyakorlatsorokból állnak, melyek segítségével elsajátítható a kívánatos önismeret,
   a megfigyelési és elemzési jártasság, koncentráció,
   légzés, hangadás és hangerő, artikuláció, kiejtés és szövegritmika, beszédtempó és kifejezési eszközök, szövegértés és szövegértetés,
   a megfelelő szándék — a tiszta szerkezet — a pontos ábrázolás.

  Egyéni beszédfejlesztés
  • 6 hetes közös munka, 3-6 találkozással
   (+ háttérirodalom, megfigyelés és otthoni gyakorlás).

   Ajánlott, konkrét beszédszituációra való felkészüléshez, pl.
   ha előadást kell tartanod, annak kidolgozására, vagy egy már megtörtént beszédhelyzet elemezésére, pl. médiaszerepés elemzéséhez ill. kommunikációs alapon történő márkaépítéshez, pl. a beszéden keresztül megjelenő személyiségjegyek pozícionálására.

   ALKALMI KONZULTÁCIÓ/TANÁCSADÁS
   formájában is igénybe vehető!

  Csoportos beszédfejlesztés/tréning
  • végleges tematikáját az aktuális csoport igényeihez igazítom, ezért a képzés megkezdése előtt sort kerítünk az igény- és állapotfelmérő kérdőív kitöltésére. Az egyéni órákhoz hasonló felépítésű.
   A feldolgozásra váró gyakorlatok, védett környezetben, folyamatos visszacsatolás mellett kínálnak próba lehetőséget, kihasználva a páros és csoportmunka előnyeit, az egészséges önismeret és az abból fakadó önbizalom megerősítésére.

   A tréninghez kapcsolódóan (pontosítás, mélyítés céljából) kedvezménnyel vehető igénybe egyéni konzultáció, kísérés.

  Hogyan válasszak képzést?
  • A szemléleti alapok lerakását - az alapozó munkát - csoportos munka keretében tökéletes hatékonysággal lehet végezni. Csoportban olyan gyakorlat is végezhető, ami az egyéni órákon nem alkalmazható és a külső kontroll is más. A csoport előtti szereplés és a megfelelő módon és időben adott visszajelzés segíti/segítheti az egyén önbizalmának megítélését. A feladatsorok fejlesztik az empatikus készséget és alkalmat kínálnak megtapasztalni és megfigyelni a gyakorlatok végzése során fellépő izgalmat és annak mechanizmusát, de

   az egyéni beszédhibák javítására ill. az egyéni időbeosztás, időkeret és ütemezés figyelembevételéhez, konkrét beszédhelyzetre, beszédre vagy feladatra való felkészülésre az egyéni képzés a legeredményesebb!

   Akinek módjában áll, indítsa a felkészülést csoportos alapozó tréninggel és ezt egészítse ki egyéni órákkal (sok esetben már 1-2 pontosító konzultáció is elég a tökéletes eredmény eléréséhez).

  Alapozó beszédtréning
  • A munkát az egyéni beszédszokások feltérképezésével kezdjük, ez képezi majd a további munka alapját.

   Megismered az erősségeid és a fejlesztendő területeid. Elsajátíthatod a helyes légzés, artikuláció és hangadás alapjait.

   Megtanulod, hogyan „melegíts be” egy prezentációra, nyilvános beszédre, hogyan védd hangod épségét. A koncentrációs gyakorlatokkal javul az összpontosításod, a figyelem megosztásának képessége, a megfigyelésed minősége.
   Az előadástechnikai alapozó gyakorlatok pedig hozzájárulnak, hogy még jobb előadó váljon belőled!

   Két fajta csoportos fejlesztésből tudsz választani:
   INTENZÍV TRÉNING vagy HAT HETES TANFOLYAM

   Az INTENZÍV HÉTVÉGI TRÉNING forgatókönyve:
   Igényfelmérés és célirányos elméleti alapozás
   TRÉNING/1. rész - péntek 16-20h,
   TRÉNING/2. rész - szombat 14-18h,
   TRÉNING/3. rész - vasárnap 11-15h
   Utánkövető egyéni KONZULTÁCIÓ

   Tréning időpont: 2016. szeptember 9-10-11.
   Helyszín: Budapest, Gellérthegy


   A HAT HETES TANFOLYAM/négy hetes tréning forgatókönyve:
   1. hét) Igényfelmérés és célirányos elméleti alapozás
   2-5. hét) TRÉNING/1-2-3-4. alkalom, keddi napokon (17-20h)
   6. hét) Egyéni KONZULTÁCIÓ

   Tervezett kezdés: 2016. szeptember 20.
   Helyszín: Budapest, Gellérthegy


   Ha szívesen jönnél, kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot.
   A további részleteket a jelentkezést követően, személyes email váltáskor küldöm.
   beszedtanár.hu kapcsolat felvétel

beszéd logo


Google+ facebook logóretorika.hu kapcsolat felvétel spype lantose2004Twitter
© Lantos Erzsébet
beszédtanár
Mert a beszéd munkaeszköz!
home
beszedtanar logo